Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Arbejdslivsstudier

På Arbejdslivsstudier studerer du arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv: Arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, integration på arbejdspladsen, ligestilling, arbejdspladslæring og -kommunikation, medarbejderinvolvering og personaleledelse.

Sådan kan du læse Arbejdslivsstudier:

Med speciale i Arbejdslivsstudier
 • Arbejdslivsstudier +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Kommunikation arbejder du med formidling som et værktøj i forandringsprocesser og i problemstillinger knyttet til arbejdslivet.
 • Arbejdslivsstudier +

  Psykologi

  Kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Psykologi foregår i krydsfeltet mellem kulturelle, sundhedsmæssige og psykologiske problemstillinger i arbejdslivet. Du får kompetencer til at analysere forhold som psykisk arbejdsmiljø, uddannelse, rehabilitering, fastholdelse, udvikling og trivsel samt igangsætte og evaluere tiltag, som skal udvikle områderne.
 • Arbejdslivsstudier +

  Pædagogik og Uddannelsesstudier

  På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du i krydsfeltet mellem arbejdsliv og læring for at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne på en arbejdsplads. Uddannelsen giver dig kompetencer til at afdække behov for uddannelse og udvikling og sammensætte uddannelsestiltag efter virksomhedens og medarbejdernes behov.
 • Arbejdslivsstudier +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Socialvidenskab kombinerer du viden om arbejdsliv med viden om sociale forhold og problemstillinger.
 • Arbejdslivsstudier +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  På kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier arbejder du i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv. Uddannelsen giver dig kompetencer til at opbygge strategiske indsatser og udvikle tiltag, som kan forbedre trivsel og sundhed på en arbejdsplads.
 • Arbejdslivsstudier +

  Virksomhedsstudier

  På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Virksomhedsstudier arbejder du i krydsfeltet mellem arbejdsliv, organisation og ledelse.
Med speciale i andet fag
 • Arbejdslivsstudier

  Informatik +
  Kandidatuddannelsen Informatik + Arbejdslivsstudier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser. Du lærer at forstå hvordan IT-systemer påvirker arbejdslivet generelt og mere specifikt arbejdets organisering og betydning for den enkelte medarbejder.
 • Arbejdslivsstudier

  Psykologi +
  På kandidatuddannelsen Psykologi + Arbejdslivsstudier går du i dybden med arbejds- og organisationspsykologi.
 • Arbejdslivsstudier

  Pædagogik og Uddannelsesstudier +
  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Arbejdslivsstudier arbejder du med udvikling og organisering af uddannelse, læring og kompetenceudvikling i og omkring arbejdslivet.
 • Arbejdslivsstudier

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Arbejdslivsstudier studerer du sociale og samfundsmæssige forhold og lærer om de udfordringer som forandringer i virksomheder og organisationer medfører.
 • Arbejdslivsstudier

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Arbejdslivsstudier har du fokus på sammenhænge mellem sundhed og arbejdsliv og på sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer i arbejdslivet.
 • Arbejdslivsstudier

  Virksomhedsstudier +
  På Kandidatuddannelsen i Virksomhedsstudier + Arbejdslivsstudier beskæftiger du dig med udviklingen af menneskelige ressourcer og organiseringen af arbejdet i virksomheder. Uddannelsen kvalificerer dig til at løse HRM-opgaver (Human Ressource Management) og tilrettelægge indsatser omkring arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.