Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Pædagogik og Uddannelsesstudier

Pædagogik og Uddannelsesstudier beskæftiger sig med alle de faktorer i menneskers liv, der præger menneskers deltagelse i lærings- og udviklingssammenhænge. Faget spænder bredt og trækker på fagområder som psykologi, antropologi, sociologi, kønsforskning og kulturforskning. 

Sådan kan du læse Pædagogik og Uddannelsesstudier:

Med speciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier +

  Arbejdslivsstudier

  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Arbejdslivsstudier arbejder du med udvikling og organisering af uddannelse, læring og kompetenceudvikling i og omkring arbejdslivet.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Kultur- og Sprogmødestudier beskæftiger du dig med pædagogiske og uddannelsesmæssige problemstillinger indenfor integration, globalisering og flerkulturalitet i spændingen mellem deltagerorienterede, kulturelle, strukturelle og politiske perspektiver.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Psykologi arbejder du med pædagogiske, uddannelsesmæssige og psykologiske forståelser til analyse og udvikling af børn, unge og voksnes læreprocesser.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Socialvidenskab har du fokus på forståelser af deltagerorienterede perspektiver og deres samspil med politiske og kulturelle dynamikker i uddannelsespolitik og -planlægning inden for såvel formaliseret uddannelse som uformelle læringsrum.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier har du fokus på uddannelse, kompetenceudvikling og sundhedsarbejde og på at skabe forbindelse mellem sundhedsfremme og læring.
Med speciale i andet fag
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Arbejdslivsstudier +
  På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du i krydsfeltet mellem arbejdsliv og læring for at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne på en arbejdsplads. Uddannelsen giver dig kompetencer til at afdække behov for uddannelse og udvikling og sammensætte uddannelsestiltag efter virksomhedens og medarbejdernes behov.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Informatik +
  Kandidatuddannelsen Informatik + Pædagogik og Uddannelsesstudier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser, hvor der er fokus på at fremme forståelse og indsigt i uddannelse, pædagogik og læring.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Kultur- og Sprogmødestudier +
  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Pædagogik og Uddannelsesstudier giver dig kvalifikationer til at arbejde med uddannelse, læring og forandring i flersprogede og –kulturelle kontekster.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Performance Design +
  På kandidatuddannelsen Performance Design + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med design og produktion af performative, æstetiske og oplevelsesorienterede læreprocesser.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Psykologi +
  Kandidatuddannelsen Psykologi + Pædagogik og Uddannelsesstudier har fokus på problemstillinger i forhold til menneskers livslange læringsprocesser i hverdag og uddannelse i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Pædagogik og Uddannelsesstudier studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold, og du lærer om udvikling og styring af komplekse læringsforløb i institutioner, på arbejdspladser og i hverdagslivet.
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med sundhedsfremme, pædagogik og læring på subjektniveau og i organisationer, institutioner og arbejdspladser, som arbejder med sundhed, sygdom og behandling, omsorg og rehabilitering.