Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Psykologi

Psykologi handler om de processer, der foregår i og mellem mennesker. Du studerer blandt andet udviklings- og personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Sådan kan du læse Psykologi:

Med speciale i Psykologi
 • Psykologi +

  Arbejdslivsstudier

  På kandidatuddannelsen Psykologi + Arbejdslivsstudier går du i dybden med arbejds- og organisationspsykologi.
 • Psykologi +

  Kommunikation

  Kandidatuddannelsen Psykologi + Kommunikation bruger centrale dele af den psykologiske forskning til at perspektivere kommunikationsteoretiske problemstillinger.
 • Psykologi +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  Kandidatuddannelsen Psykologi + Kultur-og Sprogmødestudier har fokus på social inklusion, diversitet- og kønsproblematikker, socialpsykologiske og arbejds- organisationspsykologiske perspektiver på kulturmøde- og integrationsprocesser, indvandrer- og flygtninge problematikker.
 • Psykologi +

  Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Kandidatuddannelsen Psykologi + Pædagogik og Uddannelsesstudier har fokus på problemstillinger i forhold til menneskers livslange læringsprocesser i hverdag og uddannelse i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Psykologi +

  Socialvidenskab

  Kandidatuddannelsen Psykologi + Socialvidenskab inddrager socialpsykologiske discipliner (der bl.a. berører identitets- og gruppeprocesser, fællesskabsformer, lærings- og praksisforståelser) og socialvidenskabens fokus på social forandring, ulighed og marginalisering.
 • Psykologi +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  På kandidatuddannelsen Psykologi + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du viden om, hvordan forskellige sundhedsfremme indsatser over for forskellige grupper på arbejdspladsen, på institutioner eller i civilsamfundet interagerer med viden om socialpsykologiske processer.
 • Psykologi +

  Virksomhedsstudier

  Kandidatuddannelsen i Psykologi + Virksomhedsstudier kobler socialpsykologiske og/eller arbejds- og organisationspsykologiske teorier og metoder på virksomhedsmæssige problemstillinger.
Med speciale i andet fag
 • Psykologi

  Arbejdslivsstudier +
  Kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Psykologi foregår i krydsfeltet mellem kulturelle, sundhedsmæssige og psykologiske problemstillinger i arbejdslivet. Du får kompetencer til at analysere forhold som psykisk arbejdsmiljø, uddannelse, rehabilitering, fastholdelse, udvikling og trivsel samt igangsætte og evaluere tiltag, som skal udvikle områderne.
 • Psykologi

  Computer Science (Datalogi) +
  På kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Psykologi lærer du softwareudvikling suppleret med socialpsykologiske kompetencer. Du lærer at udvikle nye løsningsforslag på socialpsykologiske og datalogiske problemstillinger i arbejds- og hverdagslivet.
 • Psykologi

  Dansk +
  På kandidatuddannelsen Dansk + Psykologi får du kompetencer i at arbejde både teoretisk som praktisk med dansk og kommunikation i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.
 • Psykologi

  Filosofi og Videnskabsteori +
  Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori + Psykologi giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, løse socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger samt igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv.
 • Psykologi

  Informatik +
  På kandidatuddannelse Informatik + Psykologi får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med de særlige forudsætninger som psykologi giver.
 • Psykologi

  Kommunikation +
  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Psykologi har fokus på den rolle kommunikation spiller i arbejdsprocesser og organisatoriske samarbejder, herunder fx facilitering af større forandringsprocesser.
 • Psykologi

  Kultur- og Sprogmødestudier +
  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Psykologi giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.
 • Psykologi

  Plan, By og Proces +
  På kandidatuddannelsen Plan, By og Proces + Psykologi lærer du at udvikle byplanlægningsteorier og -strategier, samt socialpsykologiske teorier og metoder i et hverdagslivsperspektiv.
 • Psykologi

  Pædagogik og Uddannelsesstudier +
  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Psykologi arbejder du med pædagogiske, uddannelsesmæssige og psykologiske forståelser til analyse og udvikling af børn, unge og voksnes læreprocesser.
 • Psykologi

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Psykologi studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold i et socialpsykologisk perspektiv, og du lærer at igangsætte, tilrettelægge og analysere forandringsprocesserne i menneskers hverdagsliv.
 • Psykologi

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Psykologi arbejder du med sundhed i hverdagslivet, i sociale praksisser og samfundsmæssige strukturer ud fra en social- og sundhedspsykologisk tilgang.
 • Psykologi

  Virksomhedsstudier +
  På kandidatuddannelsen Virksomhedsstudier + Psykologi arbejder du med virksomhedens organisation, ledelse, innovation, værdiskabelse og menneskelige ressourcer.