Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Politik og Administration

På Politik og Administration studerer du, hvordan man udvikler og løser offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder.

Sådan kan du læse Politik og Administration:

Med speciale i Politik og Administration
 • Politik og Administration +

  Computer Science (Datalogi)

  Kandidatuddannelsen Politik og Administration + Computer Science er en samfundsvidenskabelig uddannelse med særlig fokus på den offentlige og private sektors styring, regulering og forandring af brugen af datalogi i disse processer.
 • Politik og Administration +

  Historie

  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Historie studerer du det politiske systems kontekst og historiske udviklingslinjer.
 • Politik og Administration +

  Informatik

  På Politik og Administration + Informatik får du indsigt i det politiske og administrative system og udvikler samtidig din viden om borgerinddragelse, bruger- og medarbejderdrevet innovation m.m. koblet med teknisk viden om informationsteknologiens muligheder og begrænsninger.
 • Politik og Administration +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Kommunikation opnår du kompetencer i styring, ledelse og drift af offentlige, private og ikke-statslige organisationer, og herunder uddannes du i kommunikation og information til offentligheden.
 • Politik og Administration +

  Plan, By og Proces

  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Plan, By og Proces lærer du at analysere den offentlige administrations politiske udfordringer og udforme løsningsorienterede strategier.
Med speciale i andet fag
 • Politik og Administration

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Politik og Administration lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får viden til at kunne dække politisk nyheds- og baggrundsstof.
 • Politik og Administration

  Kommunikation +
  På kandidatuddannelsen Kommunikation + Politik og Administration får du kompetencer til at planlægge og udvikle kommunikation, som kræver kendskab til det politiske system og dets aktører, samt til organisation og ledelse i den offentlige og private sektor.
 • Politik og Administration

  Virksomhedsstudier +
  På kandidatuddannelsen i Virksomhedsstudier + Politik og Administration studerer du de politiske og økonomiske aspekter af udvikling og regulering af private virksomheders forhold og organiseringen og ledelsen af offentlige og private serviceaktiviteter.