Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Historie

På Historie beskæftiger du dig med at klarlægge og forstå historiske tankeformer, begivenhedsforløb og processer. Du lærer at at forstå din samtid på baggrund af historiske processer.

Sådan kan du læse Historie:

Med speciale i Historie
 • Historie +

  Dansk

  På kandidatuddannelsen Historie + Dansk får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du får kompetencer i at formidle viden om historiske forhold med stor sproglig sikkerhed og nuancering.
 • Historie +

  Filosofi og Videnskabsteori

  På kandidatuddannelsen Historie + Filosofi og Videnskabsteori får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du lærer at analysere, fortolke og diskutere argumenter og anvende filosofiske teorier og metode.
 • Historie +

  Global Studies

   På kandidatuddannelsen Historie + Global Studies er der fokus på aktuelle samfundsmæssige, kulturelle og globale problemstillinger i en historisk kontekst.
 • Historie +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Historie + Kommunikation får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du får teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.
 • Historie +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På kandidatuddannelsen Historie + Kultur- og Sprogmødestudier har du fokus på aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en historisk kontekst og diskuterer dem fra et historisk perspektiv.

 • Historie +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen Historie + Socialvidenskab får du viden om historiske udviklingslinier, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser.
Med speciale i andet fag
 • Historie

  Dansk +
  På kandidatuddannelsen i Dansk + Historie får kompetencer i at formidle teksters og deres funktion og et højt niveau af mundtlig og skriftlig dansk, samt formidle historiske forhold og diskutere historiefaglige problemstillinger.
 • Historie

  Filosofi og Videnskabsteori +
  Kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Historie giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber også i tværfagligt samarbejde og at vurdere filosofiske, videnskabsteoretiske og historiske problemstillinger og positioner.
 • Historie

  Geografi +
  På Kandidatuddannelsen Geografi + Historie bruger du geografiske og historiske metoder til at arbejde med de tids-rumlige dimensioner af kultur og samfund. Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, undersøge, formidle og forvalte kulturhistoriske interesser i landskabet.
 • Historie

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Historie får du viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk arbejde med en særlig forståelse for historiske sammenhænge.
 • Historie

  Kultur- og Sprogmødestudier +
  På Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Historie studerer du flersprogede og –kulturelle kontekster og får viden til at placere aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en historisk kontekst.
 • Historie

  Performance Design +
  På kandidatuddannelsen Performance Design + Historie arbejder du med design og produktion af performativ, æstetisk og oplevelsesorienteret kulturarvsformidling.
 • Historie

  Politik og Administration +
  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Historie studerer du det politiske systems kontekst og historiske udviklingslinjer.
 • Historie

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Historie lærer du at analysere sociale og samfundsmæssige forhold, og hvordan historie og fortid anvendes i professionsmæssige sammenhæng.