Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Filosofi og Videnskabsteori

På Filosofi og Videnskabsteori beskæftiger du dig med rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed. Du får en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling fra deres opståen og frem til moderne tid.

Sådan kan du læse Filosofi og Videnskabsteori:

Med speciale i Filosofi og Videnskabsteori
 • Filosofi og Videnskabsteori +

  Computer Science (Datalogi)

  I en verden med udbredt og stadigt stigende brug af computere i menneskers hverdagsliv, giver kombinationsuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Computer Science (Datalogi) mulighed for at arbejde med væsentlige praktiske og etiske problemstillinger, som følger af den stadig større indflydelse fra informationsteknologier.
 • Filosofi og Videnskabsteori +

  Historie

  Kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Historie giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber også i tværfagligt samarbejde og at vurdere filosofiske, videnskabsteoretiske og historiske problemstillinger og positioner.
 • Filosofi og Videnskabsteori +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På Kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Kultur- og Sprogmødestudier kan du supplere kulturstudiernes mere sociologiske blik med et idéhistorisk. Du kan også beskæftige dig med viden­skab som kulturel og sproglig, diskursiv praksis og med kulturstudiers videnskabsteori.
 • Filosofi og Videnskabsteori +

  Psykologi

  Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori + Psykologi giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, løse socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger samt igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv.
 • Filosofi og Videnskabsteori +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Socialvidenskab får du kompetencer i anvendelse af filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, samt analysere, igangsætte og evaluere forandringsprocesser inden for det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.
Med speciale i andet fag
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Computer Science (Datalogi) +
  Kandidatuddannelsen Computer Science (Datalogi) + Filosofi og Videnskabsteori lærer du at tilrettelægge, styre og planlægge softwareudviklingsprojekter, hvor filosofisk analyse og etiske overvejelser anvendes - f.eks. inden for kunstig intelligens, Big Data, it-sikkerhed, vidensrepræsentation og vidensmodellering.  
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Dansk +
  På kandidatuddannelsen i Dansk + Filosofi og Videnskabsteori arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse, samt viden om filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder.
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Fysik +
  På kandidatuddannelsen i Fysik + Filosofi & Videnskabsteori er fokus, at du opnår indsigt i faget fysik ud fra filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Du tilegner du dig teoretiske og praktiske færdigheder i løsning af konkrete problemstillinger, hvor du anvender begreber, ræsonnementer og metoder, der er karakteristiske for filosofi og fysik.
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Historie +
  På kandidatuddannelsen Historie + Filosofi og Videnskabsteori får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du lærer at analysere, fortolke og diskutere argumenter og anvende filosofiske teorier og metode.
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Informatik +
  På kandidatuddannelse Informatik & Filosofi og Videnskabsteori får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med de særlige forudsætninger som filosofi giver.
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Kommunikation +
  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Filosofi og Videnskabsteori udvikler dine kompetencer og viden inden for strategisk kommunikation til forskellige målgrupper med særligt henblik på bredere etiske og kulturfilosofiske spørgsmål og adfærdsændring.
 • Filosofi og Videnskabsteori

  Plan, By og Proces +
  Kandidatuddannelsen i Plan, By og Proces + Filosofi og Videnskabsteori kvalificerer dig til at varetage analyse- og planopgaver i planlægningsinstitutioner med fokus på inddragelse af viden om by-teoretiske problemstillinger.