Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Computer Science (Datalogi)

The main focus of Computer Science (Datalogi) is on software development and the design of IT systems. You will learn to plan, analyse, implement, test and document a programming assignment.

Sådan kan du læse Computer Science (Datalogi):

Med speciale i Computer Science (Datalogi)
 • Computer Science (Datalogi) +

  Business Studies

  The master's programme Computer Science (Datalogi) + Business Studies teaches you to organise, manage and plan software development projects that are focused on corporate organisation and management, as well as organising internal and external resources, features and relationships.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Communication Studies

  The master programme Computer Science (Datalogi) + Communication Studies will qualify you to work with software development and acquire theoretical and practical knowledge of strategic communication in a professional and international or intercultural context for various target groups.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Filosofi og Videnskabsteori

  Kandidatuddannelsen Computer Science (Datalogi) + Filosofi og Videnskabsteori lærer du at tilrettelægge, styre og planlægge softwareudviklingsprojekter, hvor filosofisk analyse og etiske overvejelser anvendes - f.eks. inden for kunstig intelligens, Big Data, it-sikkerhed, vidensrepræsentation og vidensmodellering.  
 • Computer Science (Datalogi) +

  Geografi

  Kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Geografi giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for softwareudvikling, særligt inden for geografiens område med rumlige og stedspecifikke problemfelter.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Informatics

  The master programme Computer Science (Datalogi) + Informatics will qualify you to work in software development and broader system development.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Molecular Biology

  The master programme Computer Science (Datalogi) + Molecular Biology will provide you with the skills to organise, manage and plan a system development project, including the software component, especially where the development and application of molecular biological models and methodologies are key, e.g. in the pharmaceutical and biotech industry.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Performance Design

  På kandidatuddannelsen Computer Science (Datalogi) + Performance Design får du viden, færdigheder og kompetencer inden for softwareudvikling særligt rettet mod kulturelle oplevelser, services og produkter.
 • Computer Science (Datalogi) +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Psykologi lærer du softwareudvikling suppleret med socialpsykologiske kompetencer. Du lærer at udvikle nye løsningsforslag på socialpsykologiske og datalogiske problemstillinger i arbejds- og hverdagslivet.
Med speciale i andet fag
 • Computer Science (Datalogi)

  Environmental Biology +
  The Master's programme Environmental Biology + Computer Science (Datalogi) will qualify you to work with computational models and tools for applications within biological and ecological systems. You will learn how to program advanced software solutions and to make numerical simulations of biological and ecological systems.
 • Computer Science (Datalogi)

  Filosofi og Videnskabsteori +
  I en verden med udbredt og stadigt stigende brug af computere i menneskers hverdagsliv, giver kombinationsuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Computer Science (Datalogi) mulighed for at arbejde med væsentlige praktiske og etiske problemstillinger, som følger af den stadig større indflydelse fra informationsteknologier.
 • Computer Science (Datalogi)

  Physics +
  The master’s programme in Physics + Computer Science (Datalogi) will cover mechanics, relativity theory, astrophysics, condensed matter physics, quantum mechanics, electrodynamics, thermodynamics and statistical mechanics.
 • Computer Science (Datalogi)

  Politik og Administration +
  Kandidatuddannelsen Politik og Administration + Computer Science er en samfundsvidenskabelig uddannelse med særlig fokus på den offentlige og private sektors styring, regulering og forandring af brugen af datalogi i disse processer.