Intro til uddannelsen

Vil du formidle bæredygtig planlægning og innovation?

På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Kommunikation er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation, hvor kommunikationsstrategier og tilrettelæggelse af kommunikationsprocesser har særlig betydning.

Du får viden om samspil mellem natur, teknologi og samfund inden for miljø, energi, klima og ressourcer. Du får indsigt i vilkår, udfordringer og strategier for regulering, planlægning, implementering og formidling af miljø-, klima-, energi- og ressourceindsats og bæredygtig udvikling. Du får et videnskabeligt og praktisk grundlag for planlægning, analyse og udarbejdelse af kommunikationsmateriale og kommunikationsprocesser. Du får viden om medie- og kommunikationsteori og om fremstillingsmæssige, etiske og æstetiske problemer i arbejdet med faglig kommunikation, målgrupper og kontekst på udvalgte områder.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, designe og forestå arbejde med indsamling, behandling og formidling af bæredygtighedsrelateret viden og data. Du får teoretisk og praktisk viden om vilkårene for formidling af faglig information til forskellige målgrupper. Du får et  dybtgående teoretisk og metodisk grundlag for at bidrage til bæredygtighedsorienteret planlægning og viden og varetagelse af kommunikationsopgaver i relation hertil.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager konsulentopgaver, planlægning, formidling og kommunikation i relation til miljø-, energi-, klima- og ressourceindsats.
  • Virksomheder, der i kæder, netværk eller internt varetager miljøkommunikation som led i PR, miljøstyring, certificering og forbrugeroplysning.
  • Offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner med behov formidling af faglig viden og varetagelse af intern og ekstern kommunikation i relation til miljø, energi, klima- og ressourceindsats.
  • Konsulentfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger eksperter inden for forskellige fagområder og har behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer.
  • Internationale institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kommunikation af miljø- og bæredygtighedsproblemstillinger.
  • Forskning og undervisning i relation til kommunikation af bæredygtighedsproblemstillinger.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere TekSam - Miljøplanlægning  |  Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.tech. soc. i Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning og Kommunikation

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk.