Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med social sundhed?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Socialvidenskab arbejder du med sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer og med sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.

Du får viden om hverdagslivets organisering, social ulighed og ulighed i sundhed. Uddannelsen giver dig en grundig indsigt i socialvidenskabelige og sundhedsfremme teorier, metoder og begreber og skaber forståelse for deres relevans og betydning i forhold til menneskers sundhed og sociale vilkår. Du lærer om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner, og strategier i relation til menneskers sociokulturelle vilkår. Du får viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier med betydning for sociale vilkår, anerkendelse og social inklusion.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier af social karakter. Du bliver kvalificeret til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner og professioner inden for det sociale område omkring social sundhed.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder, som arbejder med strukturelle og sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, social ulighed, marginalisering og ulighed i sundhed, empowerment, tværsektoriel planlægning på tværs af social- og sundhedsområdet
  • Organisationer, herunder NGO’er, som arbejder med socialt udsatte mennesker, som fx flygtninge, hjemløse, misbrugere
  • Sundhedsfremmeindsatser, der varetages af partnerskaber mellem aktører i den private og offentlige sektor, f.eks. i relation til sundhedsforhold i lokalområder eller bredere interventionsorienterede initiativer, som retter sig mod udsatte mennesker
  • Private rådgivere og sociale entreprenører, som arbejder med strukturelle og sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, udsatte boligmiljøer og ulighed i sundhed
  • Internationale organisationer, f.eks. WHO, som arbejder med social sundhed
  • Forskning og undervisning i relation til social sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Socialvidenskab.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.