Intro til uddannelsen

Sundhedsfremme i et social- og sundhedspsykologisk perspektiv.

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Psykologi arbejder du med sundhed i hverdagslivet, i sociale praksisser og samfundsmæssige strukturer ud fra en social- og sundhedspsykologisk tilgang.

Uddannelsen giver grundig indsigt i sundhedsfremme-teorier, metoder og begreber og skaber forståelse for deres relevans og betydning i forhold til menneskers sundhed og livskvalitet i et samfundsmæssigt perspektiv. Du får viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier i relation til trivsel, psykisk velvære, subjektivitet, livskvalitet, anerkendelse og social inklusion i individuelle og sociale sammenhænge.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier af sundheds- og socialpsykologisk karakter. Du bliver kvalificeret til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre psykologi- og sundhedsprofessioner omkring sundhed i menneskers hverdagsliv.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet såsom stat, regioner og kommuner, som varetager sundhedsfremmeindsatser og interventioner i behandlingsinstitutioner, specialinstitutioner og socialpsykiatri
  • Organisationer herunder NGO’er, som arbejder med socialt udsatte mennesker, som fx flygtninge, hjemløse og misbrugere
  • Partnerskaber mellem aktører i den private og offentlige sektor, som varetager sundhedsfremmeindsatser, f.eks. i relation til sundhedsforhold i lokalområder eller bredere interventionsorienterede initiativer, som retter sig mod udsatte mennesker
  • Internationale organisationer, f.eks. WHO, der har socialpsykologisk sundhed, som en del af deres arbejdsopgaver
  • Private virksomheder, som driver kursusvirksomhed inden for sundhed og livsstil, alternativ behandling
  • Forskning og undervisning i relation til socialpsykologi og sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Psykologi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.