Intro til uddannelsen

Sundhedsfremme i et pædagogisk perspektiv

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med sundhedsfremme, pædagogik og læring på subjektniveau og i organisationer, institutioner og arbejdspladser, som arbejder med sundhed, sygdom og behandling, omsorg og rehabilitering.

Uddannelsen giver grundig indsigt i teorier, metoder og begreber inden for sundhedsfremme og pædagogik og skaber forståelse af deres betydning for forholdet mellem sundhedsprofessionelle og mennesker i forskellige aldersgrupper og med forskellige ressourcer. Du får viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier, hvor målet er at støtte mennesker i at etablere og anvende egne ressourcer til at skabe bedre sundhed og trivsel i de lokale og globale kontekster, subjektet indgår i. Du lærer om sundhed som et aspekt af faglighed, identitet og læring samt viden om læring som et aspekt af subjektivt, fagligt, institutionelt, organisatorisk eller samfundsmæssigt sundhedsfremmearbejde.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier i organisationer, institutioner eller lokalområder. Du bliver kvalificeret til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundheds- og uddannelsesprofessioner omkring sundhed i organisationer, institutioner eller lokalområder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet, som varetager sundhedsfremmeindsatser og interventioner i behandlingsinstitutioner, specialinstitutioner og socialpsykiatri
  • Offentlige myndigheder, som arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse inden for store velfærdsstatslige institutioner som skoler, pædagogiske institutioner og ældreområdet
  • Partnerskaber mellem aktører i den private og offentlige sektor, f.eks. i relation til sundhedsforhold i lokalområder eller bredere interventionsorienterede initiativer, som retter sig mod udsatte mennesker.
  • Konsulentvirksomhed knyttet til analyse, rådgivning og evaluering af sundhedsfremmeindsatser
  • Patientskoler og patientforeninger, som arbejder med patientvejledning og rehabiliteringsprogrammer
  • Forskning og undervisning i relation til sundhed, pædagogik og læring, fx på University Colleges og universiteter
  • Private virksomheder, som driver kursusvirksomhed inden for sundhed og livsstil og alternativ behandling
  • Forskning og undervisning i relation til socialpsykologi og sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Pædagogik og Uddannelsesstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.