Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhed i et kulturelt og interkulturel perspektiv?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kultur og Sprogmødestudier har du fokus på krydsfeltet mellem sundhed, kultur og sprogmøder. Du kommer til at arbejde med fremme af sundhed i menneskers kulturelle, interkulturelle og sproglige praksis i hverdagslivet, i sociale praksisser og samfundsmæssige strukturer.

Uddannelsen giver dig grundig indsigt i sundhedsfremmeteorier, metoder og begreber og skaber forståelse for deres relevans og betydning i forhold til menneskers sundhed i et interkulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Du vil opnå viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier i relation til trivsel, livskvalitet, anerkendelse og social inklusion i individuelle og sociale sammenhænge set i et kulturelt og interkulturelt perspektiv.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet, såsom stat, regioner og kommuner, som varetager sundhedsfremmeindsatser og interventioner i relation til borgere og patienter, der har forskellige forståelser og begreber for sundhed og sygdom
  • Organisationer, herunder NGO’er, som arbejder med etniske minoriteter og som har de kulturelle forståelser af sundhed og sygdom som hovedfokus
  • Partnerskaber mellem aktører i den private og offentlige sektor, som varetager sundhedsfremmeindsatser i relation til sundhedsforhold i f.eks. lokalområder eller bredere interventionsorienterede initiativer, som retter sig mod etniske minoriteter
  • Internationale organisationer, f.eks. WHO, der har kulturelle forståelser af sundhed og sygdom, som en del af deres arbejdsopgaver
  • Organisationer og virksomheder, som fx fagforeninger og konsulentvirksomheder, som arbejder med borgere og patienter, der har forskellige forståelser og begreber for sundhed, krop og ’det gode liv’.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Uddannelsen udbydes på dansk med enkelte uddannelseselementer på engelsk. Der kan forekomme uddannelseselementer og pensum på fremmedsprog.