Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhedskommunikation?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kommunikation får du grundig indsigt i kommunikations- og sundhedsfremme-teorier, metoder og begreber og forståelse for deres relevans og betydning på mikro, meso og makroniveau. Du får viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner, og strategier og kommunikationen og receptionen af dem. Du får teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere kommunikationen i sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier. Du kan indgå i tværfagligt samarbejde om sundhedskommunikation med andre sundhedsprofessioner og igangsætte og gennemføre kommunikationsindsatser. Du bliver kvalificeret til at rådgive institutioners, virksomheders og foreningers ledelser om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet såsom stat, regioner og kommuner, som arbejder med kommunikation i og om sundhed
  • Institutioner inden for sundhedssektoren herunder sygehuse, ældrepleje og sundhedscentre
  • Medievirksomheder, som arbejder med kommunikation om sundhed, såsom dagblade, fagblade, ugeblade, radio, tv og virksomheder, som arbejder med websider
  • Organisationer herunder NGO’er og patientforeninger, som arbejder med kommunikation om og i sundhed
  • Private rådgivere og sociale entreprenører, som arbejder med kommunikation i og om sundhed i forbindelse med sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, udsatte lokalområder og ulighed i sundhed
  • Forskning og undervisning i kommunikation om og i sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Kommunikation.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.