Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhed i udviklingslande?

Kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + International Development Studies giver dig en grundig indsigt i sundhedsfremme-teorier, metoder og begreber, og du får forståelse for deres relevans og betydning for udviklingsrelateret sundhedsfremme. Du lærer baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner, og strategier for menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet i en udviklingsrelateret sammenhæng. Du får viden om udviklingsbaserede barrierer for sundhedsfremme med henblik på at kunne afhjælpe ulighed i sundhed og fremme lighed i sundhed på det globale og lokale plan.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier i en global sammenhæng eller i en lokal kontekst i det globale syd eller i relation til etniske mindretal i en lokal kontekst. Du bliver kvalificeret til at  indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner, udviklingsprofessionelle eller andre professionelle omkring sundhed på i en udviklingsrelateret sammenhæng.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder, der arbejder med interkulturelle og udviklingssammenhænge i Danmark
  • Danske og Internationale organisationer, der arbejder med humanitær bistand, fx humanitære organisationer som Røde Kors, Dignity
  • (Center for torturofre) og Mellemfolkeligt Samvirke
  • Internationale organisationer, der arbejder med at fremme sundhed som fx WHO, UNDP, UNICEF, FAO.
  • Multinationale virksomheder, der arbejder med sundhed og udvikling
  • Forskning og undervisning i relation til sundhed og udvikling

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere International Development Studies

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Internationale Udviklingsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.