Intro til uddannelsen

Har du lyst til at arbejde med integrationspolitik og mangfoldighedsledelse?

På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Kultur- og Sprogmødestudier studerer du sociale og samfundsmæssige forhold i et kulturmøde perspektiv. Du arbejder du med at finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor fra fænomener som globalisering, migration, ulighed og social polarisering. Samtidig udruster uddannelsen dig med teoretisk og praktisk viden om kulturelle identiteter og symbolske repræsentationsformer i et globalt, nationalt og lokalt perspektiv.

Du lærer at analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser, og kritisk vurdere processer, hvor kulturelle identiteter og repræsentationer mødes, udveksles og interagerer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udformningen og analyser af integrations-, immigrations-, ligestillingspolitikker og mangfoldighedsledelse på det statslige eller kommunale område.
  • Koordinering og igangsætning af tiltag på det sociale område, både nationalt og internationalt i den offentlige sektor.
  • Konsulentarbejde i private virksomheder eller offentlige institutioner.
  • Projektledelse, formidling og sagsbehandling i offentlige, private og selvejende organisationer og virksomheder i relation til det socialvidenskabelige område

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Socialvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk