Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med de samfundsmæssige rammer og sprogets funktion i kulturskabende aktiviteter?

Kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Dansk giver blik for samfundsmæssige og institutionelle rammer for kulturudøvelse og for sprogets udvikling og funktion i kulturskabende aktiviteter. Her stiftes både bekendtskab med socialvidenskabens analysemetoder (kvantitative og kvalitative) og tekst-, medie- og sprogvidenskabelige teorier, metoder og redskaber. På Socialvidenskab opnår du dokumenterede færdigheder i analyse og håndtering af problemstillinger, vedrørende sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser, og på Dansk fokuseres der på tekstanalyse og tekstens komplekse relation til psykologiske, institutionelle, teknologiske, æstetiske og kulturelle faktorer i den historiske kontekst.

Kombinationen mellem Socialvidenskab og Dansk kvalificerer eksempelvis til et job som gymnasielærer med to af gymnasieskolens største fag, Samfundsfag og Dansk. Andre typer arbejde kunne være inden for konsulent- og rådgivende medievirksomheder, projektledelse og kulturformidling.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Gymnasielærer i Samfundsfag og Dansk
  • Konsulent eller rådgiver i medievirksomheder
  • Projektleder og analytiker, der beskæftiger eksperter inden for fagområder med behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer i relation til demokratisk handlen og politikskabelse
  • Kulturformidler i den private og offentlige sektor
  • Igangsætter af- og koordinator for tiltag på det sociale område, både nationalt og internationalt

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Dansk

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. soc. i Socialvidenskab og Dansk.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.