Intro til uddannelsen

Socialpsykologi på tværs af sprog og kulturer

Kandidatuddannelsen Psykologi + Kultur- og Sprogmødestudier har fokus på social inklusion, diversitet- og kønsproblematikker, socialpsykologiske og arbejds- organisationspsykologiske perspektiver på kulturmøde- og integrationsprocesser, indvandrer- og flygtninge problematikker.

Du arbejder med de måder, hvorpå viden om socialpsykologiske processer interagerer med viden om kulturel og sproglig kompleksitet. Det gælder i forhold til indsatser over for forskellige grupper i hverdagslivet, på arbejdspladsen, institutioner eller i civilsamfundet. Det vil sige alle de steder, hvor kulturelle identiteter, repræsentationer og fortolkninger interagerer, udveksles, blandes eller kommer i konflikt.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere og gribe ind i forhold til komplekse kultur- og sprogmødeproblematikker, der har at gøre med menneskers psykosociale betingelser og perspektiver på deres liv i fællesskab med andre. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlig administration, NGOer
  • Konsulentvirksomheder inden for projektledelse analyse, evaluering og forskning, international rekruttering, vejledning og fundraising

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Kultur-og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk.