Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med at omsætte politiske interesser og ideer til konkrete planlægningsprocesser?

På kandidatuddannelsen Politik + Plan, By og Proces lærer du at analysere den offentlige administrations politiske udfordringer og udforme løsningsorienterede strategier. Du kvalificeres til at kunne varetage analyse- og planopgaver i lokalområder ud fra kendskab til, hvordan planstrategier og politikker udvikles og implementeres i praksis.

Du lærer at udarbejde planstrategier og visioner til planfelter som by-, regional- og statslig planlægning, lokalsamfundsarbejde, samt til design af forskellige plantyper.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med eksempelvis byplanlægning og regional udvikling i såvel offentligt som privat regi. Herunder kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, byudviklingsselskaber, sociale entreprenører og interesseorganisationer og forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder:

  • I organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling, hvor politisk strategisk forståelse og kompetencer er af betydning.
  • I den offentlige sektor på alle niveauer, men specielt i relation til kommunale Teknik og Miljøforvaltninger med plan- og miljøafdelinger, såvel som Økonomiforvaltninger.
  • I den private sektor særligt i relation til rådgivning,
  • i NGO og interesseorganisationer, eksempelvis i den almene sektor, i relation til sociale og fysiske
  • helhedsplaner.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Politik

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. soc. i Politik og Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.