Intro til uddannelsen

Vil du vide mere om det politiske systems historiske udvikling?

På kandidatuddannelsen Politik + Historie studerer du det politiske systems kontekst og historiske udviklingslinjer. Du uddannes i behandling af væsentlige problemstillinger i samfundet og brug og betydning af fortid for nutidig politisk og administrativ organisering og opgaveløsning.

Du uddannes til at deltage professionelt, kvalificeret og kompetent i samfundsudviklende arbejde med problematikker inden for politik og administration såvel som historie og til at forstå og arbejde med disse problemstillinger ud fra fagenes teorier, begreber og metoder.

Kandidatuddannelsen retter sig bl.a. mod beskæftigelse i formidlingsindustrien, hvor samfundsfaglig og historisk viden kommer i spil, eller ansættelse i eksempelvis offentlige organisationer, hvor dine samfundsfaglige metodekompetencer styrkes af historisk viden og analytiske kompetencer til at trække udviklingslinjer op.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Undervisningssektoren
  • Formidlingsindustrien, hvor samfundsfaglig og historisk viden kommer i spil
  • Offentlige såvel som private virksomheder og organisationer, hvor din viden om politik og administration og samfundsfaglige metodekompetencer styrkes af historisk viden og analytiske kompetencer til at trække udviklingslinjer op.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Politik

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Politik og Historie

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk, enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.