Intro til uddannelsen

Vil du udvikle softwaresystemer, der bidrager til udviklingen af offentlige og private organisationers brug af digitale redskaber?

Kandidatuddannelsen Politik + Computer Science (Datalogi) er en samfundsvidenskabelig uddannelse med særlig fokus på den offentlige og private sektors styring, regulering og forandring af brugen af datalogi i disse processer.

Du får indsigt i det politiske og administrative system koblet med teknisk viden om digitaliseringens muligheder og begrænsninger såvel teknologisk forstand som politisk og samfundsmæssig forstand, og du opnår teoretisk og praktisk viden inden for systemudvikling.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for styring, ledelse, administration, implementering og evaluering i den offentlige og den private sektor, særligt hvad angår opgaver i relation til brugen af avancerede digitale løsninger. Du får særlige forudsætninger for at varetage arbejdsopgaver, hvor viden om teknikker og teorier til analyse, design og konstruktion af softwaresystemer bidrager til udviklingen af offentlige og private organisationers brug af digitale redskaber.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder:

  • Styring, ledelse, administration, implementering og evaluering inden for den offentlige og den private sektor, særligt hvad angår opgaver i relation til brugen af avancerede digitale løsninger.
  • Varetagelse af arbejdsopgaver, hvor viden om teknikker og teorier til analyse, design og konstruktion af softwaresystemer bidrager til udviklingen af offentlige og private organisationers brug af digitale redskaber

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Politik

Undervisere Computer Science (Datalogi)

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. soc. i Politik og Datalogi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Der kan forekomme uddannelseselementer og pensum på fremmedsprog.