Intro til uddannelsen

Vil du udvikle byplanlægningsstrategier ud fra en social-psykologisk forståelse af borgernes hverdagsliv?

På kandidatuddannelsen Plan, By og Proces + Psykologi lærer du at udvikle byplanlægningsteorier og -strategier, samt socialpsykologiske teorier og metoder i et hverdagslivsperspektiv.

Uddannelsen ruster dig til at analysere og designe planer og processer inden for planfelter som by-, regional- og statslig planlægning, byfornyelse, lokalsamfundsudvikling under inddragelse af socialpsykologiske aspekter, der bl.a. berører identitets- og gruppeprocesser, lærings-, praksis- og teknologiforståelser, miljøpsykologi og fællesskabsformer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage analyse- og planopgaver i planlægningsinstitutioner med fokus på inddragelse af viden om borgernes oplevelse af, og tilknytning til, det fysiske miljø og lokalsamfundet. Planfagligheden suppleres af en social-psykologisk forståelse af brugeres/borgeres hverdagsliv (fx oplevelsen af forskellige typer bydesign i forhold til tryghed).

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling, hvor indsigt og analytiske kompetencer i relation til oplevelsesmæssige og socialpsykologiske forhold har betydning.
  • Planlægning af byen og regionaludvikling, med inddragelse af lærings- og praksisforståelser og forståelse af forskellige fællesskabsformers dynamikker. Beskæftigelsesområdet er herunder kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, byudviklingsselskaber, sociale entreprenører samt forsknings- og undervisningsinstitutioner. Desuden interesseorganisationer der beskæftiger sig med byplanlægning og borgeres hverdagsliv.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Psykologi

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.