Intro til uddannelsen

Geografiske muligheder og rammer for byudvikling

På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Geografi arbejder du med at kontekstualisere geografiske problemstillinger i relation til konkrete planlægningsopgaver.

Effektiv byudvikling forudsætter en indsigt i de geografiske muligheder og begrænsninger der er gældende for området. Både inden for samfunds-, kultur-, og naturgeografi.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at inddrage geografisk vinkler og rammer i arbejdet med udvikling og optimering af byrum.

Du lærer hvordan samfundets geografiske kontekst hænger sammen med konkrete planlægningsproblemstillinger. Du får færdigheder til at kunne identificere problemstillinger og gennemføre analyser af politik, planlægning og teknologisk forandring i relation til samfundets rumlige dimensioner.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling, hvor geografiske kompetencer og forståelse for samfundets rumlige dimensioner er af betydning.
  • Planlægning af byen og regionaludvikling i såvel offentligt som privat regi. Herunder kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, byudviklingsselskaber, sociale entreprenører og interesseorganisationer samt forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Geografi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.