Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling og markedsføring?

På kandidatuddannelsen Performance Design + Virksomhedsstudier får du viden om organisering og ledelse af kulturproduktioner. Du lærer om oplevelsesbaseret forretningsudvikling og virksomheders udvikling, organisering, ledelse og værdiskabelse i oplevelsesøkonomien. 

Uddannelsen giver dig kompetencer i entreprenørskab og innovation, samt kulturmarkeder og udviklingen i deres respektive økonomier. Du får forståelse for organisations- og markedskommunikation med brug af kropslige, rumlige og emotionelle virkemidler, og viden om begivenheders kommunikative og æstetiske virkemidler og målgruppe.

Performance design arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb og er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur.

Du bliver uddannet til at kunne analysere, lede og designe i kultursektoren og i virksomheder med opmærksomhed på den stigende betydning af kropslige, emotionelle og rumlige aspekter i design og markedskommunikation. Du kan indgå i og lede organisationer og projekter på grundlag af viden om strategiske tilgange til kulturel betydnings- og værdiskabelse og metoder til at analysere målgruppers behov og på det grundlag udvikle services og design.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisering og ledelse af oplevelses- og kulturproduktion
  • Innovation, entreprenørskab og kreative erhverv
  • Design af organisations- og forandringsprocesser
  • Den offentlige og private kultursektor
  • Markedskommunikation
  • Turisme- og serviceerhverv

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design & Virksomhedsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.