Intro til uddannelsen

Vil du designe oplevelsesorienterede læreprocesser?

På kandidatuddannelsen Performance Design + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med design og produktion af performative, æstetiske og oplevelsesorienterede læreprocesser.

Du lærer analyse, planlægning og design af læreprocesser med inddragelse af oplevelsesorienterede kommunikationsformer, kunst og kultur. 

Du arbejder med at analysere og skabe relationer mellem mennesker og virksomheder med fokus på formidling, læring og oplevelse. Du får viden om oplevelsesbaseret formidling og æstetisk læring som redskaber til at skabe engagerende læringssituationer, læremidler og læringsrum. Du opnår viden om pædagogik og uddannelsesstudier, uddannelse og deltagere, for at kunne analysere, tilrettelægge og varetage praktisk formidling af pædagogiske og uddannelsesfaglige problemstillinger samt formelle og uformelle læringsforløb.

Performance Design arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb og er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur.

Uddannelsen giver tværvidenskabelige kompetencer i design og produktion af æstetiske og oplevelsesbaserede læringsformer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Formidlings- og uddannelsesmæssige sammenhænge såvel som inden for it og kommunikationserhverv og uddannelses og kultursektoren
  • Design og produktion af æstetiske og oplevelsesbaserede læringsformer i offentligt og privat regi. Herunder uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver, museer, attraktioner, boligselskaber, arkitektvirksomheder, forlag, biblioteker, medier, kursus- og mødeindustrien

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design og Pædagogik og Uddannelsesstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk.