Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med it-baseret oplevelsesdesign?

På kandidatuddannelsen Performance Design + Informatik får du viden om organisering og praktisk tilrettelæggelse af oplevelses- og servicedesign med anvendelse af it. Du arbejder med  interaktionsdesign og brugerinvolvering i it-baserede designprocesser, og hvordan it kan indgå i udvikling, produktion og evaluering af oplevelses- og servicedesign. Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser, herunder systemudviklingsmetoder og -principper, it-arkitektur og innovative it-anvendelser.

Performance Design er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur og arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb

Uddannelsen giver kompetencer i at analysere, planlægge og designe kulturelle oplevelser, services og produkter. Du får viden om informationsteknologiers anvendelse i kreative erhverv, oplevelsessektoren og i turisme- og serviceerhverv, og hvordan denne viden anvendes i forbindelse med konceptudvikling, produktudvikling, og markedsføring. Hertil kommer teoretisk og praktisk viden inden for systemudvikling.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:


  • Innovation og entreprenørskab inden for it-baseret oplevelses- og servicedesign
  • Kommunikation, markedsføring og it-baseret formidling i mediebranchen, i den offentlige og private kultursektor samt i oplevelses- og serviceerhverv.
  • Udviklings-, analyse- og formidlingsopgaver inden for private virksomheder.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.). 

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Informatik

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design & Informatik.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.