Intro til uddannelsen

Vil du arbejde kreativt med kulturarvsformidling?

På kandidatuddannelsen Performance Design + Historie får du indsigt i videnskabelige problemstillinger i skæringsfeltet mellem performance-design og historie, og hvordan man teoretisk og praktisk organiserer performance-design med henblik på kulturarvsformidling. Du lærer kommunikative og oplevelsesmæssige virkemidler og designets receptions- og deltagelsespotentialer i forhold til kulturarvsformidling. Du får viden om de historiske udviklingslinjer inden for både dansk og europæisk/global historie og en forståelse af, hvordan historie og fortid bruges i samfund og kultur.

Performance Design er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur og arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb.

Uddannelsen giver kompetencer i at varetage kommunikation, analyse, planlægning og design af kulturarvsformidling med inddragelse af oplevelsesorienterede kommunikationsformer. Du får kvalifikationer til at analysere og skabe relationer mellem mennesker, kulturinstitutioner og offentlige og private virksomheder med fokus på formidling af historie og kulturarv og skabe inspirerende og interessante læringssituationer, læremidler og læringsrum i forbindelse med formidlingsaktiviteter og –projekter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:


  • Museer
  • Uddannelsesinstitutioner, skoler og børnehaver
  • Kulturforvaltning
  • Forlag
  • Biblioteker
  • Medier
  • Udviklings-, analyse- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design & Historie

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.