Intro til uddannelsen

Vil du arbejde kreativt med kulturarvsformidling og historiebrug?

På kandidatuddannelsen i Performance-design + Historie får du indsigt i videnskabelige problemstillinger i skæringsfeltet mellem performance-design og historie, og i hvordan man teoretisk og praktisk organiserer performance-design med henblik på kulturarvsformidling og historiebrug. Du lærer om kommunikative og oplevelsesmæssige virkemidler og performance-designs receptions- og deltagelsespotentialer. Du får viden om både dansk og europæisk/global historie og en forståelse af, hvordan fortid og erindring anvendes af mennesker i samfund og kultur.

Uddannelsen giver dig kompetencer til og konkrete færdigheder i at varetage kommunikation, analyser, planlægning og design af kulturarvsformidling med inddragelse af oplevelsesorienterede kommunikationsformer. Du får kvalifikationer til at analysere og skabe relationer mellem mennesker, kulturinstitutioner og offentlige og private virksomheder med fokus på formidling og brug af kulturarv og historie, og til at skabe inspirerende og interessante læringssituationer, læremidler og læringsrum i forbindelse med formidlingsaktiviteter og -projekter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:


  • Museer
  • Uddannelsesinstitutioner, skoler og børnehaver
  • Kulturforvaltning
  • Forlag
  • Biblioteker
  • Medier
  • Udviklings-, analyse- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Performance Design

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Performance Design & Historie

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.