Intro til uddannelsen

Uddannelse og læring i flerkulturelle kontekster

På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Kultur- og Sprogmødestudier arbejder du med uddannelse, læring, pædagogisk antropologiske problemstillinger og kulturmødefaglige processer.

Du beskæftiger dig med pædagogiske og uddannelsesmæssige problemstillinger indenfor integration, globalisering og flerkulturalitet i spændingen mellem deltagerorienterede, kulturelle, strukturelle og politiske perspektiver. Du får viden om strukturelle, kulturelle og hverdagslige betingelser for in- og eksklusionsprocesser og med muligheden for at udvikle disse. Du lærer om dynamikker i samspillet mellem planlægning og tilrettelæggelse af formel uddannelse, kompetenceudvikling og uformelle læreprocesser rettet mod kulturelle møder og processer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle, planlægge og tilrettelægge læreprocesser og kulturmøder, samt udvikle og undervise indenfor integration, globalisering og flerkulturalitet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udvikling og planlægning i både offentlig og privat regi, både nationalt, internationalt og globalt
  • Uddannelses-, integrations-, kultur- og udviklingspolitik i offentlige, halvoffentlige og private institutioner
  • Undervisning, uddannelsesudvikling og forskning ved videregående uddannelser, professionsuddannelser og universiteter
  • Planlægning og tilrettelæggelse af læreprocesser og kulturmøder, samt udvikling og undervisning indenfor integration, globalisering og flerkulturalitet
  • Konsulentarbejde i sociale organisationer, NGO’er og foreninger

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.