Intro til uddannelsen

Medicinalbiologi med sundhed i fokus

På kandidatuddannelsen Medicinalbiologi + Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier opnår du en forskningsbaseret viden om, hvordan de molekylære, cellulære og fysiologiske mekanismer i samspil med de sociokulturelle, miljø- og samfundsmæssige faktorer har betydning for menneskets sundhed og sygdom.

Uddannelsen giver dig viden om biomedicin samt om forhold, der fremmer eller hæmmer sundhed i en miljømæssig, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Du lærer om farmakologi og toksikologi, patofysiologi, immunologi og ernæringsbiologi. Du får erfaring med at identificere, analysere og vurdere sundheds- og sygdomsproblemstillinger og med at foreslå løsningsstrategier.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder:

  • Akademiske funktioner i private virksomheder og offentlige organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med sygdom, sundhed og trivsel. 
  • Forskning og udvikling af strategier rettet mod sygdom og sundhed samt analyse, evaluering og opbygning af indsatser inden for medicin- og sundhedsområdet i kommuner, regioner eller i staten, eller i organisationer som patientforeninger 
  • Udviklingskonsulent i medicinal- og fødevareindustrien.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Medicinalbiologi

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Medicinalbiologi og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk.