Intro til uddannelsen

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem lægevidenskab og miljøforskning?

Hvordan reagerer kroppen, når mennesker indtager fremmedstoffer? Dette er et centralt spørgsmål på kandidatuddannelsen i Medicinalbiologi + Environmental Biology. På uddannelsen beskæftiger du dig med den del af biologien, der beskriver de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom.

Du studerer farmakologi, patofysiologi, patobiologi, immunologi, mikrobiologi og ernæringsbiologi. Du lærer om biologiske populationer og økologiske samfund, nærings- og stofkredsløbsprocesser i økosystemer, epidemiologi og medicinske forsøgsdesign. Du arbejder med miljøfaktorer der har betydning for organismer og sundhed, sundhedssystemets påvirkning af miljøet og organismer, menneskeskabte effekter på individer, populationer og økosystemer.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige eller private forsknings- eller kontrollaboratorier, f.eks. i sundhedssektoren
  • miljøkontrol
  • Uddannelsessektoren
  • Konsulentvirksomheder inden for f. eks. arbejdsmiljø.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Environmental Biology

Undervisere Medicinalbiologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Medicinalbiologi og Environmental Biology

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.