Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sociale, politiske og juridiske problemstillinger i flerkulturelle kontekster?

Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Socialvidenskab giver dig kvalifikationer til at arbejde med sociale, politiske og juridiske problemstillinger i flersprogede og –kulturelle kontekster.

Du lærer om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du får indsigt i dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser. Du lærer om uretfærdigheder og magtforhold mellem forskellige sociale og samfundsgrupper herunder grupper baseret på køn, klasse og etnicitet. Du får viden om sociale og samfundsmæssige mekanismer der skaber social stratificering, marginalisering og stigmatisering.

Uddannelsen giver kompetencer i at udvikle, igangsætte, facilitere, varetage og gennemføre opgaver hvor kulturelle, sociale og/eller sproglige forskelle og fællesskabskategorier gør sig gældende, på tværs af sprogskellet dansk/engelsk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner og ministerier
  • Analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Voksenundervisning
  • Højskoler
  • Muséer
  • Forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Kulturmødefaglige og socialvidenskabelige opgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Socialvidenskab

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk