Intro til uddannelsen

Flerkulturelle kontekster og socialpsykologisk indsigt

Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Psykologi giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.

Du lærer om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du får en teoretisk og praktisk relateret forståelse af socialpsykologiske, herunder pædagogisk-psykologiske, arbejds- og organisationspsykologiske og menneske-teknologi interaktionsmæssige betydninger i hverdags- og arbejdslivet i en samfundsmæssig kontekst.

Uddannelsen giver kompetencer i at planlægge og administrere kulturanalytiske og psykologifaglige projekter og tiltag i flerkulturelle og flersprogede kontekster. Du bliver kvalificeret til at indgå fagligt, konstruktivt kritisk og reflekteret i samfundsrelevante analyser, praksisser og diskussioner, der vedrører kulturmødefaglige og socialpsykologiske  opgaver på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Undervisning og faglig udvikling på gymnasiale uddannelser, højskoler, forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Planlægning og administration af kulturanalytiske og psykologifaglige projekter og tiltag i flerkulturelle og flersprogede kontekster i kommuner, HR-afdelinger i virksomheder, og analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor, hvor indsigt i psykologifaget er påkrævet

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Psykologi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk