Intro til uddannelsen

Uddannelse, læring og social forandring i flerkulturelle kontekster

Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Pædagogik og Uddannelsesstudier giver dig kvalifikationer til at arbejde med uddannelse, læring og forandring i flersprogede og –kulturelle kontekster.

Du lærer om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du får indsigt i uddannelsers institutionelle og politiske forankring, historiske bevægelser og forandringer i pædagogikken. Du lærer om deltagerorienterede perspektiver på læreprocesser og deltagelse i formelle og uformelle læringsrum, samt læringsmiljøets betydning for læring og social og kulturel forandring.

Uddannelsen giver kompetencer i udvikling og styring af kulturelt komplekse faglige og tværfaglige læringsforløb og tiltag mhp. kompetenceudvikling og organisatoriske, samt sociale og kulturelle forandringer på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner og ministerier
  • Analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Voksenundervisning
  • Højskoler
  • Muséer
  • Forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Kultur- og læringsfaglige opgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk