Intro til uddannelsen

Flerkulturelle kontekster og internationale udviklingsprocesser

På Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + International Development Studies studerer du flersprogede og –kulturelle kontekster samt processer relateret til ulighed og udvikling i det globale syd.

Du får viden om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du får teoretisk og praktisk indsigt i processer relateret til ulighed og udvikling i det globale syd samt deres samspil med politiske, kulturelle, sociale og økonomiske forhold.

Uddannelsen giver kompetencer til at løse kulturmødefaglige og internationale udviklingsfaglige analyse- og formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster. Du bliver kvalificeret til at indgå fagligt, konstruktivt kritisk og reflekteret i samfundsrelevante analyser, praksisser og diskussioner, der vedrører de kulturmødefaglige og internationale udviklingsfaglige felter, på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner og ministerier
  • Analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Højskoler
  • Muséer
  • Forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Kulturmødefaglige og internationale udviklingsfaglige analyse- og formidlingsopagver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere International Development Studies

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og International Development Studies

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk