Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med Corporate Communication?

Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Virksomhedsstudier er for dig, der vil arbejde med planlægning, udvikling og gennemførsel af virksomheders strategiske kommunikation. Du får færdigheder i effektiv intern og ekstern strategisk kommunikation til forskellige målgrupper, samt viden om de mange aspekter, der har betydning for udviklingen af virksomheder, deres værdiskabelse, innovation og relationer til omgivelserne.

Uddannelsen giver kompetencer til at planlægge og udvikle PR, branding, krisekommunikation, samt ledelse af medarbejderinvolvering i udviklingsprojekter.

Karriere

Kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere, i både offentlige og private organisationer. Med denne kombination får du en særlig ekspertise til at arbejde som: 

  • Kommunikationsmedarbejder i corporate communication-afdelinger 
  • Kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed, inden for PR, markedsføring og branding, eks. i kommunikationsbureauer og designvirksomheder
  • Kommunikationsrådgiver og projektleder i private og offentlige organisationer med særlig henblik på effektiv og involverende formidling af viden til relevante målgrupper, samt vidensdeling mellem relevante aktører

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation & Virksomhedsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk.