Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhedskommunikation?

Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier udvikler dine kompetencer inden for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.

Med inddragelse af viden, færdigheder og kompetencer fra faget Sundhedsfremme er der fokus på planlægning, udvikling og tilrettelæggelse af intern og ekstern kommunikation, der indebærer formidling af viden til relevante målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører.

Uddannelsen giver dig særlige forudsætninger for at arbejde med sundhedskommunikation både i relation til det offentlige sundhedsvæsen og den mere private sundhedsbranche: medievirksomheder, konsulent og rådgivningsbranchen, samt i NGOér og patientforeninger.

Karriere

Kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere, i både offentlige og private organisationer. Med denne kombination får du en særlig ekspertise til at arbejde: 

  • Som kommunikationsmedarbejder i i institutioner, virksomheder og foreninger, som arbejder med sundhed og sygdom, behandling, omsorg og rehabilitering
  • Som kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed.
  • Med sundhedskommunikation både i relation til det offentlige sundhedsvæsen og den mere private sundhedsbranche: medievirksomheder, konsulent og rådgivningsbranchen, samt i NGOér og patientforeninger.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.