Intro til uddannelsen

Vil du udvikle oplevelseskommunikation?

På kandidatuddannelsen i Kommunikation + Performance Design arbejder du med planlægning og udvikling af sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer. Det kan være liveevents for virksomheder, udvikling af interaktive museumsoplevelser eller design af digitale installationer. Rammerne er vide, og der arbejdes med udvikling af design og kommunikationsprocesser med fokus på at skabe oplevelser.

På studiet får du teoretisk og praktisk viden om analyse, udvikling og ledelse af sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer.

Karriere

Kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere, i både offentlige og private organisationer. Med denne kombination får du en særlig ekspertise til at arbejde som: 

  • Kommunikationsrådgiver i private og offentlige kulturorganisationer, eks. museer, spillesteder, teatre o.l.
  • Kommunikationskonsulent og projektleder i private virksomheder og offentlige institutioner ifm. sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer, eks. tilrettelæggelse af events og kongresser 
  • Kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed, inden for oplevelseskommunikation

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Performance Design

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation & Performance Design.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.