Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med interkulturel kommunikation?

I dagens globale samfund mødes mennesker fra forskellige kulturer og sociale baggrunde, hvilket udfordrer vores måde at kommunikere på. Det kan være i forbindelse med møder mellem globale samarbejdspartnere eller ved integration af flygtninge i lokalsamfundet. Hvis du er interesseret i denne udfordring, så er denne kombination for dig. 

På Kandidatuddannelsen Kommunikation + Kultur- og Sprogmødestudier lærer du bl.a. at formidle viden til relevante målgrupper i flersprogede og flerkulturelle kontekster, for eksempel i forbindelse med tværnationale projekter, nyheds- og kulturformidling, samt organisations- og personaleudvikling. Både i den offentlige og private sektor.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Kommunikationsmedarbejder i internationale institutioner, virksomheder og interesseorganisationer
  • Projektkoordineringsmedarbejder i offentlige og private organisationer hvor samarbejde og vidensdeling foregår i en flersproget og flerkulturel kontekst
  • Kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed, inden for tværkulturel strategisk kommunikation

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk og.