Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med kommunikation med henblik på adfærdspåvirkning?

Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Filosofi og Videnskabsteori udvikler dine kompetencer og viden inden for strategisk kommunikation til forskellige målgrupper med særligt henblik på bredere etiske og kulturfilosofiske spørgsmål og adfærdsændring.

Uddannelsen har fokus på kombinationen af kommunikation og etik. Du får en dybdegående forståelse for filosofiens historie, teori og metoder, som i et nutidigt perspektiv kan bruges til at reflektere over, planlægge og udvikle kommunikation med særlige etiske udfordringer. Det kan være i relation til intern og ekstern organisationskommunikation i krisesituationer, politisk kommunikation i medier og hverdagsliv samt dialogisk kommunikation fra myndigheder til borgere.

Uddannelsen giver særlige forudsætninger for at arbejde som kommunikationsmedarbejder med henblik på formidling af adfærdspåvirkning eller bredere etiske, politiske, videnskabsteoretiske og kulturfilosofiske spørgsmål til forskellige målgrupper.

Karriere

Kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere, i både offentlige og private organisationer. Med denne kombination får du en særlig ekspertise til at arbejde: 

  • Som kommunikationsmedarbejder i institutioner, virksomheder og foreninger
  • Som kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed
  • Med kommunikation med henblik på adfærdspåvirkning eller bredere etiske, videnskabsteoretiske og kulturfilosofiske spørgsmål

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation og Filosofi og Videnskabsteori.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.