Intro til uddannelsen

Journalist med fokus på sundhedsområdet

På kandidatuddannelsen Journalistik + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk arbejde med en særlig forståelse af sundhedsområdet, og de faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.

Faget Journalistik uddanner kandidater, som arbejder professionelt som journalister inden for medie- og kommunikationsområdet og uddannelsen kombinerer det bedste fra journalistikkens håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning. Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder.

Faget sundhedsfremme og sundhedsstrategier giver dig grundig indsigt i sundhedsfremme teorier, metoder og begreber. Du får viden om sundhed og sundhedsfremme som medbestemt af de sociokulturelle,
materielle, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed samt om sundhedsfremmepolitik, -planer og interventionerlærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter. Du får en indgående indsigt i sundhedsfremme teorier, metoder og begreber, samt i sundhedsfremmepolitik, -planer og interventioner.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmulighederinden for:

  • Medievirksomheder, som arbejder med sundhed, såsom dagblade, fagblade, ugeblade, radio, tv og virksomheder, som arbejder med sundhedsfaglige hjemmesider
  • Organisationer, herunder NGO’er og patientforeninger, som arbejder med kommunikation om og i sundhed
  • Private rådgivere og sociale entreprenører, som arbejder med journalistik og kommunikation i og om sundhed i forbindelse med sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, udsatte lokalområder og ulighed i sundhed
  •  Forskning og undervisning i journalistik om og i sundhedssektoren

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidagrad: Cand.com i Kommunikation med fokus på Journalistik og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisningssprog: Dansk, med enkelte studieelementer på engelsk