Intro til uddannelsen

Journalistik med fokus på samfund og arbejdsmarked

På kandidatuddannelsen Journalistik + Socialvidenskab lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter og får viden om strukturelle forandringsprocesser i samfundet, herunder deres konsekvenser for velfærdssamfundet.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du lærer om sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser i relation til arbejdsmarkedet såvel som til andre samfundsmæssige og sociale arenaer samt om uretfærdigheder og magtforhold mellem forskellige samfundsgrupper, herunder grupper baseret på køn, klasse og etnicitet

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde som professionel journalist med fokus på det samfundsmæssige stofområde samt arbejdsmarkedsstof.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Kommunikation i private og offentlige organisationer
  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på journalistik og Socialvidenskab.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.