Intro til uddannelsen

Journalist med viden om flerkulturelle og flersprogede samfund

På kandidatuddannelsen Journalistik + Kultur- og Sprogmødestudier lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får en særlig viden om flerkulturelle og flersprogede samfund samt den samfundsmæssige og politiske betydning af sociale kategoriseringer og identitetskonstruktioner i et magtperspektiv.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du arbejder med forskellige teoretiseringer af kulturbegrebet og analytiske metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis og lærer at analysere problemstillinger relateret til kulturelle forskelle, ligheder og fælleskaber.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde professionelt som journalist inden for flere journalistiske stofområder, der indbefatter problemstillinger i et demokratisk samfund i relation til fx etnicitet, nationalitet, sprog, køn, religion, klasse eller race.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for:

  • Kommunikation i private og offentlige organisationer
  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad:  Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk med enkelte studieelementer på engelsk.