Intro til uddannelsen

Journalist med kommunikationsstrategiske kompetencer

På kandidatuddannelsen Journalistik + Kommunikation lærer du journalistik på højt niveau, der kombinerer de bedste håndværksmæssige traditioner inden for journalistik og kommunikationsplanlægning med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du arbejder med fremstillingsmæssige og æstetiske problemer i arbejdet med strategisk kommunikation i en faglig kontekst, herunder problemer som i særlig grad knytter sig til den eller de forudsatte målgrupper. Du får indsigt i  vilkår og kontekst for strategisk kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde professionelt som journalist, samt inden for en kombination af journalistiske færdigheder og strategisk kommunikationsplanlægning, herunder faglig formidling.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Kommunikation i private og offentlige organisationer
  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad:  Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Kommunikation

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk med enkelte studieelementer på engelsk.