Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med medier, kommunikation og informatik?

Kandidatuddannelsen Journalistik + Informatik kvalificererer dig til journalistisk arbejde i medieverdenen, enten som specialist i at skrive om teknologi eller som bindeled mellem programmører og journalister.

Faget Journalistik uddanner kandidater, som arbejder professionelt som journalister inden for medie- og kommunikationsområdet og uddannelsen kombinerer det bedste fra journalistikkens håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning. Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder

Med Informatik som dit andet fag bliver du i stand til at designe og implementere it-systemer i medieorganisationer. Du bliver i stand til at forstå brugernes behov når det gælder it-systemer og teknisk design og finde løsninger på konkrete it problemer i mediebranchen, og på de nye krav der stilles.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Medievirksomheder, som arbejder med teknologi og IT, såsom dagblade, fagblade, ugeblade, radio, tv og virksomheder, som arbejder med kommunikation af IT, herunder arbejdet som datajournalist.
  • Organisationer, herunder NGO’er og foreninger, som arbejder med kommunikation om og i teknologi og IT
  • Private rådgivere og sociale entreprenører, som arbejder med journalistik og kommunikation i og om teknologi og data
  • Forskning og undervisning i journalistik om og informationsteknologi

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Informatik

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Informatik

Undervisningssprog: Dansk, med enkelte studieelementer på engelsk