Intro til uddannelsen

Journalist med fokus på kulturelle områder

På kandidatuddannelsen Journalistik + Dansk lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, som styrkes af indsigt i sprog- og tekstvidenskabelige teorier, normer for korrekt sprog samt metoder til tekstanalyse.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du arbejder med sprogrigtighedsproblemer og deres sammenhæng med variationen i danske sprogs regler og normer,  tekst- og sprogvidenskabelige teorier og metoder og redskaber og deres anvendelse på et danskfagligt tekstmateriale.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde professionelt som journalist inden for medie- og kommunikationsområdet på et højt niveau, der kombinerer det bedste fra journalistikkens håndværk med akademisk indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning, især med fokus på det kulturelle stofområde.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Dansk

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Dansk

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk