Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med bæredygtighed i udviklingslande?

Kandidatuddannelsen i International Development Studies + TekSam-Miljøplanlægning uddanner dig til at arbejde med tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation i relation til internationale udviklingsproblematikker.

Du lærer at forstå udviklingsrelaterede problematikker som fattigdom, konflikt, og ulighed i relation til miljø, klima, og bæredygtighed. Uddannelsen prioriterer sammenhængen mellem lokale, regionale, og globale dynamikker i forståelsen af bæredygtig udvikling.

Du får et dybtgående teoretisk og metodisk grundlag for at bidrage til bæredygtighedsorienterede udviklingsprocesser i relation til miljø-, energi-, ressource- og klimahenseender.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning, planlægning, formidling og konsulentopgaver vedrørende miljø-, energi-, klima- og ressourceindsats i relation til internationale udviklingsprocesser
  • Offentlige myndigheder og bistandsorganisationer, der varetager miljø- og bæredygtighedsorienteret informations-, udviklings- og planlægningsindsats i relation til udviklingslande
  • Konsulentfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger eksperter inden for forskellige fagområder og har behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer i relation til international
    udviklingsindsats.
  • Internationale institutioner og organisationer, f.eks. FN, FAO, Verdensbanken, samt regionale institutioner og organisationer og NGO’er der arbejder med bæredygtighedsorienteret udvikling og planlægning.
  • Forskning og undervisning i relation til bæredygtighedsorienterede udviklingsproblemer og processer i relation til miljø, klima, energi og ressourcer.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere International Development Studies

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i International Development Studies og Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.