Intro til uddannelsen

Vil du forstå udvikling på tværs af lokale, nationale og internationale sammenhæng?

Kandidatuddannelsen International Development Studies + Kultur- og Sprogmødestudier er baseret på samfundsvidenskab, politisk økonomi, geografi, sociologi, økologi og sprogstudier. Du lærer at analysere udviklings- og kulturprocesser, og hvordan disse perspektiver kan kombineres til at forstå, forske og analysere udviklingsprocesser, udfordringer og mulige fremtidige veje.

Du opnår desuden teoretisk og praktisk viden om betingelserne for formidling af faglig information til forskellige målgrupper, såsom professionel kommunikation om udviklingslande og forholdet til medier og kommunikation internt i udviklingslandene.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udviklingsorganisationer (nationale og ngo’er)
  • Den private sektor
  • Konsulentvirksomheder
  • Universiteter
  • Ministerier og andre internationale miljøer.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere International Development Studies

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i International Development Studies og Kultur- og Sprogmødestudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.