Intro til uddannelsen

Vil du udvikle nye sundhedsløsninger med it?

Kandidatuddannelsen Informatik + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser, med fokus på udvikling, tilpasning og implementering af it-baserede løsninger inden for sundhedstilbud, sundhedsplanlægning og sundhedsledelse

Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser. Du arbejder med systemudviklingsmetoder og principper, it-arkitektur, nye innovative it-anvendelser, som produkt, service eller proces i komplekse sammenhænge, i et funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt samspil mellem it-løsning og brug.

Du får indsigt i forhold, der fremmer sundhed i specifikke kontekster og forståelse for den komplekse baggrund, herunder betydninger af køn, klasse, alder og etnicitet.

Du får kompetencer til at være både forandringsagent og brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af it-løsninger inden for sundhedsområdet med fokus på data og datahåndtering, innovation og projektledelse.
 

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • it-branchen som forretningskonsulent, ”business analyst”, organisatorisk implementeringskonsulent eller projektleder
  • Private og offentlige virksomheder og organisationer, hvor indsigt i sundhedsløsninger, organisationer og institutioner der arbejder med sundhed, sygdom, behandling, omsorg og rehabilitering er væsentlig

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).
 

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
 

Fakta om uddannelsen

Kandidagrad: Cand.scient i Informatik og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisningssprog: Dansk, med enkelte studieelementer på engelsk