Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med IT og læring?

Kandidatuddannelsen Informatik + Pædagogik og Uddannelsesstudier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser, hvor der er fokus på at fremme forståelse og indsigt i uddannelse, pædagogik og læring.

Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser. Du arbejder med systemudviklingsmetoder og principper, it-arkitektur, nye innovative it-anvendelser, som produkt, service eller proces i komplekse sammenhænge, i et funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt samspil mellem it-løsning og brug

Du får indsigt i institutionelle og uddannelsespolitiske forhold, samt pædagogiske, sociale og deltagerorienterede perspektiver, som har betydning for udvikling af it-systemer til understøttelse af pædagogik og læring.

Uddannelsen er tilrettelagt med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for udvikling og planlægning indenfor it og læring i både offentligt og privat regi.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udvikling og planlægning indenfor it og læring i både offentligt og privat regi
  • Analyse og konstruktion af sammenhængende løsninger i forhold til it og læring og kompetenceudvikling
  • offentlige uddannelsesinstitutiner, samt om store og mellemstore virksomheder med fokus på kompetenceudvikling

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidagrad: Cand.scient i Informatik og Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisningssprog: Dansk, med enkelte studieelementer på engelsk