Intro til uddannelsen

IT med fokus på arbejdsliv

Kandidatuddannelsen Informatik + Arbejdslivsstudier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser. Du lærer at forstå hvordan IT-systemer påvirker arbejdslivet generelt og mere specifikt arbejdets organisering og betydning for den enkelte medarbejder.

Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser; herunder systemudviklingsmetoder og principper - it-arkitektur - nye innovative it-anvendelser som produkt, service eller proces - i komplekse sammenhænge med funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt samspil mellem it-løsning og brug.

Du får indsigt i problemstillinger og forandringsprocesser i arbejdslivet, med særligt henblik på deltagelse og medarbejderinvolverende metoder og deres betydning for både arbejdslivets kvalitet og for udviklingen af IT-systemer. Du udvikler kompetencer til at tilrettelægge, styre og planlægge et softwareudviklingsprojekt under hensyntagen til arbejdets institutionelle rammebetingelser, organisering og indhold samt medarbejdernes arbejdsidentitet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for it-branchen som:

  • Forretningskonsulent
  • ”Business analyst”
  • organisatorisk implementeringskonsulent eller projektleder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidagrad: Cand.scient i Informatik og Arbejdslivsstudier

Undervisningssprog: Dansk, med enkelte studieelementer på engelsk