Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med miljøforvaltning og miljøplanlægning?

På kandidatuddannelsen Geografi + TekSam - miljøplanlægning får du både en forståelse for landskab, rum og regioner, og en helhedsforståelse af miljøproblemers årsager og konsekvenser.

Du får viden om naturgeografiske og økologiske processers samspil og dynamik med virksomheders/samfundets påvirkninger af det geografiske miljø samt funktioner for geo- og biosfæren og bliver i stand til at kunne anvende denne viden og udarbejde bæredygtige helhedsstrategier.

Uddannelsen giver praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske kompetencer i selvstændigt at kunne foretage analyser samt planlægge, administrere og vurdere tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovationsopgaver inden for miljøplanlægning og miljøanalyser.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Miljøplanlægning og miljøanalyser i stat, regioner og kommuner
  • NGO'er og private virksomheder inden for miljø-risikovurdering
  • Landbrugsrådgivning, vandforurening mv.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere TekSam - miljøplanlægning

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Geografi og Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Undervisningssprog: Dansk